Familiesamtale “snak om det”

- Ved Ane Mikkelsen & Lone Koed

“Hvad børn ikke ved…har de ondt af”

LIVET I FAMILIEN..

Enhver familie kan rammes af belastende livsomstændigheder, som eksempelvis psykisk sygdom, fysisk sygdom, skilsmisse og sorg. Mange familier oplever også perioder, hvor hverdagen ikke ligner det de drømte om, men er præget af konflikter, hverdagstravlhed og bekymringer.

SNAK OM DET

Det er afgørende for børnene, at der bliver snakket med dem, om den virkelighed de er en del af.

I en familie er børn og voksne forbundet med hinandens hjerter. Børnene sanser familiens trivsel – de voksnes trivsel – deres søskendes trivsel.

Som forældre søger man ofte, ud fra de bedste intentioner, at beskytte sine børn mod unødige bekymringer, og kan derfor let komme til at fortie det, børnene har aller mest brug for at få sat ord på.

Børn reagerer ofte på disse fortielser ved selv at forsøge at danne mening og sammenhæng i det de mærker. De kan komme til at vende det indad, og fortælle sig selv, at de er årsagen til at mor eller far har det svært, og opfører sig som de gør.

Børn indånder den atmosfære og stemning der er i familien, og de har brug for at de voksne er sammen med dem, om den virkelighed de trækker vejret i.

FÅ HJÆLP

Det kan for mange familier være vanskeligt at tage hul på samtalen om det, der rører sig i familien, eller det, der belaster og skaber tyngde i de voksne, som børnene sanser.

Når I som forældre tager ansvaret for at være sammen med jeres barn/børn om virkeligheden, er I med til at aflaste deres nervesystem. Ved at give dem de ord de trænger til at høre, så de kan falde ind de steder i deres indre puslespil, hvor noget har manglet – bekræfter I dem i, at det de sanser er rigtigt. Med ordene skaber I den sammenhæng i børnene, som de søgte selv at skabe med deres egen fortælling.

Hvis I som forældre ønsker hjælp til en familiesamtale, som med omsorg og nænsomhed, har det formål at bryde fortielserne og styrke kontakten imellem jer, så kontakt os her for at aftale nærmere.

Familiesamtale “snak om det” er et kort forløb, som er struktureret på denne måde:

1. Forældresamtale

  • Sammen får vi grundigt snakket om, hvad der rører sig i jeres familie, hvilken virkelighed jeres børn er en del af, hvad I er gode til at snakke med jeres børn om og hvad I kommer til at fortie.
  • Vi snakker om, hvad det er I er optaget af, som vil være sundt for jeres børn at få sat ord på, men som har været svært for jer at tage hul på.
  • Vi finder ud af hvilken form for støtte I har brug for under den efterfølgende familiesamtale – hvad I selv kan sige, og hvad I har brug for hjælp til at få frem.

2. Familiesamtale

  • I denne samtale er børnene inviteret med for at få indsigt i den virkelighed I er fælles om i jeres familie, som de har manglet ord for – hvorfor deres mor og far opfører sig som de gør, hjemme i familien.
  • Børnene er inviteret med for at lytte og opleve, at I også kan være sammen på en nærværende måde, når noget er svært.
  • Det betyder også at der INTET krav er til, at børnene deltager med spørgsmål, fortællinger eller andet. Børnene er modsat ALTID velkomne til at spørge, kommentere eller på anden måde blive en del af samtalen, hvis de har lyst.

I familiesamtalen vil vi tydeligt lede samtalen og tage ansvaret for måden vi er sammen på, for at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, så både børn og voksne kan være sammen.

Om samtaleforløbet

Familiesamtaler er ikke familieterapi eller behandling – men har ofte en lindrende og terapeutisk virkning.

Familiesamtaler er et kort forløb.

Ofte er en samtale med børnene nok til, at familien har fået brudt tavsheden, som gør det lettere at arbejde videre selv i familien. Sommetider kan der være behov for en opfølgende samtale, enten for hele familien eller forældrene.

Tilgangen til familiesamtale “snak om det” tager udgangspunkt i Familie- og psykoterapeut Karen Glistrups værdier og principper bag “snak om det” (klik og læs mere på hendes hjemmeside).

Desuden kan vi varmt anbefale bøgerne “hvad børn ikke ved…har de ondt af” og “snak om det – med alle børn”. Karen har udgivet flere hjertevarme “snak om det-bøger”, som I kan læse mere om på hjemmesiden www.snakomdet.dk