Angst & angsttilstande

Angst findes i os alle, og har den funktion at gøre os opmærksomme på, når der er fare på færde, så vi kan beskytte os selv og bringe os i sikkerhed.

Når angst udvikler sig til en lidelse, opleves det ofte som et overaktivt indre alarmberedskab, som sættes i gang og reagerer – også når der ikke er umiddelbar fare – men kroppen og hjernen reagerer gentagne gange ukritisk i forhold til situationen eller oplevelsen, og angsten opleves, som en lidelse, der hindrer en i at leve frit, som man ønsker det.

I terapien får du mulighed for at undersøge og blive mere bevidst om de tanker og forestillinger, der er forbundet med og udløser dine angsttilstande. Du vil blive støttet i at anvende redskaber til at mestre dine angsttanker og bryde angstcirklen, så du hensigtsmæssigt kan håndtere situationerne og symptomerne efterhånden vil aftage. Derudover vil du også få mulighed for at undersøge de bagvedliggende faktorer og årsagerne til, hvorfor du oplever angst som en lidelse i dit liv.