At være forælder til børn, som er pårørende til fysisk eller psykisk sygdom i familien

Mange familier er ramt af psykisk sygdom eller nogle af alvorlig fysisk sygdom. Når det er forældrene i familien der bliver berørt af dette, berøres børnene også.

Ofte undgår man at inddrage børnene i det, der sker i de voksnes liv, i et forsøg på at passe på dem og skærme dem. Det skal man også – man bør altid overveje hvad man inddrager børnene i. Men når en forælder eller søskende er ramt af en lidelse, udspiller dette sig også i familien – det kan være mere eller mindre synligt og tydeligt – det kan være stemninger præget af humørsvingninger, bekymringer, skyld, svingende overskud og lignende. Denne familie – og de stemninger og oplevelser der er i familien, er børnene en del af, og det er et fællesskab de er afhængige af i forhold til deres trivsel, tryghed og udvikling.

Selvom man ikke snakker med børnene om det, mærker de og fornemmer de det – og får de ikke hjælp til at få ord omkring hvad der foregår, begynder børn ofte at danne deres egne forestillinger og virkelighed, som sommetider kan være værre end den reelle virkelighed. Det kan for børn opleves som utrygt og usikkert.

Børn har brug for at der er nogle, der er sammen med om den virkelighed de er i, så de, trods det svære der foregår i familien, kan være trygge i relationenerne i familien, og mærke at der er voksne der tager ansvar for situationen, så børnene ikke påtager sig opgaven i at passe på og skabe balance.

Men hvordan gør man så det? Hvad skal man snakke med børn om, og på hvilken måde? Hvad skal børn vide noget om, og hvad skal de ikke vide? Og hvad har børn i en familie, ramt af psykisk eller fysisk sygdom, brug for? og hvad søren, stiller man som forælder op med alt dette?

Det er spørgsmål vi denne aften kommer omkring på forskellige måder. Der veksles mellem undervisning, drøftelser og små øvelser.

Praktiske oplysninger:

  • Pris: 250 kr.
  • Dato og tid: kommer snart – imellemtiden, kontakt mig endelig og lad os få en snak om, hvad du/I kunne have brug for. Du kan også allerede nu blive skrevet op, og vil således blive kontaktet vedr. den endelige tilmelding, når datoen for aftenen er på plads.
  • Tilmelding: Du tilmelder dig via telefon 61270495 eller via mail ane@huset8.dk

Din tilmelding er registreret, når du har indbetalt beløbet. Du indbetaler til Kreditbanken Haderslev, Reg: 7932 Kontonummer: 0004052244 – noter gerne dit fulde navn og temaet for forældreaftenen.

Tilmeldingen er bindende.

Grupper for børn – Børnegruppen “sygdom i familien” er en gruppe hvor børn har mulighed for at møde andre børn, hvis situation kan minde lidt om deres egen, og en gruppe hvor temaerne berører det, der for børn er vigtige i denne sammenhæng både, at få snakket om og få viden omkring.