Børnesamtaler

- Ved Ane Mikkelsen

Når et barn ikke trives og udvikler sig, som det har brug for, kan det udfordre omgivelserne og de voksne i barnets liv. Et barn der ikke trives og som gør opmærksom på dette med sin adfærd eller igennem fysiske symptomer, kan derfor ofte opleve de voksnes reaktioner, som pile der peger på, at “der er noget i vejen med mig” – disse børn kan opleve at voksne i deres frustration eller afmagt tager afstand i kontakten, viser vrede og skælder ud, bekymrer sig og er kede af det. For barnet kan omgivelsernes reaktioner opleves, som forstærkende i forhold til den situation barnet i forvejen er i.

I samtaleforløb til børn, vil der derfor altid være 1 til 2 samtaler med forældrene først, hvor vi sammen ser på hvad der udfordrer forældrene i forhold til deres barns manglende trivsel, og hvordan forældrene kan reetablere familiens balance, samarbejde og støtte hinanden i, at hjælpe deres barn med at komme igennem perioden med manglende trivsel og dets reaktioner, med oplevelsen af tryghed og selvværd i behold.

Jeg arbejder ud fra grundtanken om, at det altid er de voksnes ansvar, hvordan familien trives og udvikler sig, og forældrene vil derfor løbende blive involveret i samtaleforløbet.

Ligesådan kan det aftales at der også er kontakt med barnets dagtilbud eller skole.

Min tilgang til samtaler med børn varierer mellem leg, øvelser, samtale, og fortællinger, så vigtig bearbejdning, aflastning og udvikling kan finde sted.

Du er velkommen til at kontakte mig på 61270495 eller mail ane@huset8.dk, så vi kan snakke nærmere.

Se også “Gruppetilbud for børn” i menuen