Depression

En depression eller en depressiv tilstand er tegn på ubalance i ens liv.

Der kan være mange årsager til depression, og forskellige symptomer, der kan vise sig.

At blive ramt i livet af depression kan opleves invaliderende i forhold til den måde man drømmer om og ønsker at leve sit liv på i hverdagen, i ens relationer og i forhold til oplevelsen af eget værd og eksistensgrundlag.

Man kan opleve symptomer som overvældende træthed, manglende overblik og overskud i hverdagen, tilbagetrækning i forhold til ens nære relationer, lav tolerance, følelsesmæssige svingninger og overreaktioner, eller mangelfuld kontakt til egne følelser og behov.

Sommetider viser en depression sig i forlængelse af længerevarende stresstilstande, traumatiske oplevelser og som en belastningsreaktion på en dyb sorg eller krise. Det kan også være at man ikke lever sit liv i overensstemmelse med sine behov.

I terapien får du mulighed for at undersøge lige netop dine mulige årsager og sammenhænge til depressionen eller den depressive tilstand – herunder også grundlæggende leveregler, livsmønstre og grundantagelser. Du får mulighed for at blive mere fortrolig med dig selv, dine følelser og hvad du har brug for, for at bryde depressionens onde cirkel, og mærke glæde og lyst i livet.