Gruppeforløb for børn

I Huset8 ønsker vi, at børn og unge, som er udfordret i forhold til deres trivsel, kan møde andre jævnaldrende, hvis livssituation kan minde om hinanden.

Via leg, øvelser og snakke, skabes der et trygt rum, som på forskellige måder støtter børnene i, at udtrykke deres tanker og følelser. Ved at være i et fællesskab med jævnaldrende, får børnene også mulighed for både at blive følelsesmæssig genkendt, samt spejle sig i andres situation, tanker, følelser og handlemåder. Dette kan i sig selv være medvirkende til en øget trivsel.

Der vil derfor løbende være mulighed for at starte i et gruppeforløb – hvad enten dit barns trivsel er udfordret på grund af skilsmisse, fysisk eller psykisk sygdom i familien, eller andre omstændigheder der påvirker dit barns trivsel og udvikling.

Kontakt mig på 61270495 eller via ane@huset8.dk, og lad os snakke om, hvad dit barn har brug for.

Læs evt nærmere om gruppetilbudene her:

Skilsmissegruppe

Trivselsgruppe

Sygdom i familien