Individuel terapi

- ved Ane Mikkelsen & Lone Koed

Individuel terapi er en behandlingsform, som tager udgangspunkt i dig og dit liv.

Sammen undersøger vi og går i dybden med de besværligheder du oplever i dit liv. Samtaleterapi bringer dig tættere på dig selv, og gør det muligt for dig at opnå nye indsigter, og se dine udviklingsmuligheder.

Det kan få betydning i dit liv i forhold til:

Du kan blive bevidst om dine reaktions – og handlemønstre, og derved have mulighed for at gøre det, der for dig er mest hensigtsmæssigt i din måde at være sammen med dig selv og andre på.

Du kan bearbejde tidligere oplevede hændelser, der fortsat kommer til udtryk på forskellige måder og forstyrrer dig i det liv du lever nu. Når disse bearbejdes, opleves det ikke længere som en belastning, og du vil kunne opleve, at leve dit liv mere frit og i bedre balance.

Du kan få større opmærksomhed på dine gode egenskaber og styrkeområder – og være bedre i stand til at acceptere dig selv og være tilfreds med, hvem du er.