Sorg & Krise

Alle mennesker udsættes for svære ting, kritiske hændelser og belastninger igennem livet. Når man udsættes for en kritisk hændelse, kan man komme til at lide under en belastningsreaktion.

Det kan eksempelvis ske hvis en, man elsker, bliver syg eller dør, hvis man selv rammes af svær sygdom – hvis ens ægteskab eller parforhold går i stykker – hvis man mister sit arbejde – kommer ud for en ulykke – eller måske er blevet udsat for overgreb eller vold.

En kritisk hændelse er en afgørende livshændelse, som ofte er forbundet med en stor forandring i livet.

Der vil ofte være psykiske og fysiske reaktioner på det skete. Hvis den kritiske hændelse sker pludseligt og voldsomt, kan reaktionerne være tilsvarende og starte en periode med psykisk smerte og uligevægt.

I terapien får du mulighed for at dele din oplevelse – sorgen og måske vreden – hvilket sommetider i sig selv kan opleves som beroligende. Du får mulighed for at blive støttet i selv at forstå dine tanker, følelser og reaktioner, og på denne måde også støttet i at være med de følelser og tanker der er, så du i dit eget tempo kan forholde dig følelsesmæssigt til dig til livet med det, der er sket, og livet for dig efter det skete.