Lone Koed – obs. pt. lukket for klienter.

 

Jeg har altid interesseret mig for det der sker i -og mellem mennesker, og min vej har naturligt ført mig ind i, at beskæftige mig med dette.

Oprindelig er jeg uddannet cand.mag -med speciale i virksomhedskommunikation.

Jeg har i mange år arbejdet med børn, unge og deres familier -både i privat og offentlig regi.

De seneste år har jeg været ansat på ungdomsuddannelser, som vejleder og teamkonsulent. I 2014 blev jeg certificeret psykoterapeut fra Institut for Krop og Gestaltanalyse – og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg arbejder med det der er brug for – og bruger derfor forskellige terapeutiske retninger, afhængig af hvad behovet er. Det kan være gestaltterapi, kognitiv terapi, ACT, eller jeg-styrkende -eller klientcentreret terapi.

Jeg tror på det essentielle i, at kende kærligheden i sig og mærke at brænde for noget. At tage afsæt i de grundlæggende og nuværende potentialer vi har – og lade det komme frem i lyset for at blomstre, således vi mærker motivationen og troen på os selv – og tør komitte os til det.

Værdier som ligeværdighed, autenticitet og personlig ansvarlighed er centralt for mig. Det er med disse værdier, jeg prøver at forstå den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte – som et meningsfuldt udtryk for samværet, det relationelle mønster og at inspirerer til mulige forandringer.

Min tilgang er -uanset hvem eller hvad jeg arbejder med, nysgerrig, nænsom og fokuseret.

Du er altid velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller på mail.

Jeg glæder mig til at møde dig.

 

DPFO_LogoMedlem

www.dpfo.dk