Ane Mikkelsen

Jeg er optaget af, at arbejde med mennesker, der ønsker eller har brug for en forandring i deres liv.

På forskellige måder har jeg igennem mange år hver dag arbejdet med mennesker, der grundet bestemte livssituationer har haft brug for at blive mødt, udfordret, støttet, motiveret og guidet hen mod det, der i deres liv kan frembringe livskvalitet og mening.

Et fællestræk i min tilgang er, at jeg har fokus på, at styrke og udvikle de ressourcer der allerede findes i det enkelte menneske, så det træder frem på en måde, hvor man kan identificere og opbygge positive relationsmønstrer, reaktionsmønstrer, træffe sunde og konstruktive valg, og få lyst og mod til, at invitere livskvalitet indenfor.

Jeg anvender forskellige terapeutiske tilgange  afhængigt af, hvad jeg oplever der er brug for – eksempelvis klientcentreret terapi, jeg-styrkende terapi, kognitiv terapi, gestalt terapi, symbol-og legeterapi.

Jeg er oprindelig uddannet lærer, og har siden 2005 bevæget mig inden for det specialiserede børne- og familieområde. Jeg har bred erfaring fra skoleområdet, først som lærer, og siden hen som konsulent, med arbejdsområder inden for supervision og undervisning bl.a i forhold til børns trivsel og udvikling i læringsfællesskaber, pædagogiske tilgange til samtaler med børn, samt inkluderende og udviklingsunderstøttende pædagogik i det relationelle felt.

I 2008 begyndte jeg at uddanne mig terapeutisk, og er uddannet psykoterapeut fra hhv. IFGA og IFUAM.

De seneste år har jeg arbejdet som Familiebehandler i kommunalt regi, og har herigennem arbejdet med terapi både individuelt, par og i grupper – i forhold til børn, unge og familier.

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål og ønsker at vide mere, eller hvis du gerne vil lave en aftale med mig.

Jeg glæder mig til at møde dig.