Mentorforløb – SPS

- ved Lone Koed

Jeg tilbyder Special Pædagogisk Støtte (SPS) til elever/studerende på ungdomsuddannelser, professionsuddannelser og skoler der er under friskoleloven.

Elever/studerende med diagnose/psykisk lidelse, kan via deres skole ansøge om SPS ved SU styrelsen. Støtten gives for et semester af gangen – der ansøges halvårligt.

Jeg har god erfaring fra mit job på ungdomsuddannelser med at hjælpe elever/studerende til at styrke deres studie kompetence, at skabe overblik og struktur over afleveringer og lektielæsning, samt arbejde med deres motivation og ambivalens, når noget synes svært og uoverkommeligt.

Det er vigtigt, at eleven/ den studerende oplever at fastholde sig i ønsket uddannelse på trods af de vanskeligheder der måtte være – også på det sociale område, som fylder en del i unges bevidsthed og betyder noget for deres trivsel i læringsfællesskabet.

Jeg tilbyder en kontinuerlig og målbar indsats med tydelig progression. jeg arbejder helhedsorienteret, hvorfor jeg vægter samarbejde med skolens øvrige personale højt, ligesom den unges familie til tider inddrages som en virksom støtte.

Kontakt mig gerne for nærmere aftale og pris på 23434527 eller lone@huset8.dk