Terapi for par & familier

- ved Ane Mikkelsen & Lone Koed

TERAPI FOR PAR

Parterapi er en behandlingsform, der tager udgangspunkt i jer hver især, og den måde I er sammen med hinanden på.

Mange par oplever helt naturligt kriser, konflikter og uoverensstemmelser – sommetider kan dette opleves, som fastlåst og som mønstre der gentager sig, og som kan syntes vanskelige at bryde.

I parterapi får I mulighed for at blive støttet i at få talt med hinanden, lyttet til hinanden og se hinanden.

I parterapien skabes der rum til, at arbejde med de bagvedliggende mønstre, der sommertider kan komme imellem jer og spende ben for jeres intentioner. Der skabes et rum, hvor det er muligt at give kærligheden betydning.

TERAPI FOR FAMILIER

Familieterapi er en behandlingsform, der har fokus på dynamikkerne og relationerne i familien

Familiens vækstbetingelser er afhængige af måden hver enkelt reagerer og kommunikerer over for hinanden – med evne til at se individuelle særpræg med respekt og omsorg.

Kærligheden og afhængigheden er drivkraften, eller det bagvedliggende motiv, bag hver enkelt familiemedlems handlinger. Det kan til tider være svært at få øje på, hvis magtesløshed, frustration, vrede, sorg eller sårede følelser fylder.

I terapien skabes der rum til, at familien udtrykker sig med de følelser, behov og oplevelser de hver især har.

Familiebehandling er en helhed, hvorfor hele familien ofte deltager i samtalerne.

Ingen familie er ens, og familieterapiens struktur planlægges ud fra den enkelte families behov. Det aftales i de enkelte forløb, hvem fra familien der deltager i hvilke samtaler, og hvor ofte.

I familieterapi er det også muligt at blive støttet i de nære betydningsfulde relationer, når alle i familien er voksne. Det kan være en søskenderelation, en forælder-barn relation, eller hele familien, der har brug for at fordybe deres relation eller få hjælp til at arbejde med opståede konflikter, at genetablere en kontakt, eller bearbejde tidligere oplevede hændelser i familien.