Skilsmisse & samlivsbrud

Et samlivsbrud med en partner man har børn med, er for mange en stor omvæltning, der er forbundet med store følelser som sorg, vrede, afmagt, lettelse mm.

Mange nærer et inderligt ønske om, at komme godt videre efter bruddet i familien, og være i stand til at indgå i et sundt forældreskab omkring børnene.

Individuel terapi:

I terapien får du mulighed for at bearbejde dine egne følelser og oplevelser forbundet med samlivsbruddet og dets følger, samt opnår større forståelse og indsigt i din egen proces og dermed også dine hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige reaktioner.

I terapien kan vi sammen undersøge områder som, hvordan du tager dig af dig selv og dine egne reaktioner, hvordan du støtter dine børn bedst muligt i deres proces imens du er i din egen, hvad du selv kan gøre for at bedre samarbejdet med den anden forælder – eller andet, der for dig er relevant.

Par-terapi efter samlivsbruddet med fokus på forældreskab:

Det er også muligt at arbejde med samlivsbruddet og en styrkelse af det fælles forældreskab og forældresamarbejde via et par-terapeutisk forløb, hvor I støttes i at gå fra “ægteskab” til “forældreskab” og etablere et godt samarbejde med øje for jeres børns behov, samt muligheden for, at tale med hinanden om jeres forskellige måder at være forældre på, og hvordan I kan praktisere venlig uenighed – og på denne måde sikre jeres børns trivsel i et livsvilkår, med skilte forældre.

Familiesamtaler:

Det er også muligt at få talt om skilsmissen og oplevelser forbundet med samlivsbruddet i familien, samt eftervirkningerne, i familiesamtaler, hvor børnene også er med.

Gruppeforløb for forældre:

Se også under “Forældrekursus – skilsmisse & samlivsbrud”, hvor der undervises i og drøftes relevante temaer.

Gruppeforløb for børn:

Se under “Grupper for børn – skilsmisse”, hvor man i en gruppe sammen med andre børn, berører de emner der for børn er vigtige, når de lever med det vilkår, at deres forældre er skilte.