Samtalegruppe for børn – skilsmisse

- ved Ane Mikkelsen

Det er en stor forandring i børns liv, når deres forældre skilles. Det kan være meget forskelligt hvordan børn reagerer ,og hvad omgivelserne er opmærksomme på i forhold til barnets trivsel. Nogle børne reagerer helt tydeligt og klart, og ved andre børn ses ikke ligeså tydelige reaktioner. Fælles for børnene er dog, at bruddet i familien er et stort følelsesmæssigt tab, og medfører samtidig store forandringer i forhold til hverdagen, og en helt ny måde at være familie på.

Ikke alle børn viser tegn på dårlig trivsel, men disse børn kan alligevel være i den risikogruppe der lettere frustreres og mister overblikket.

Derfor er børnegruppen for alle.

Børnegruppen for børn, hvis forældre er skilt, er en gruppe på 5-8 jævnaldrende, der mødes hver anden uge over 8 gange, og hvor forældrene inviteres med den sidste gang.

I gruppen bliver der talt om forkskellige temaer, der erfaringsmæssigt er relevante for børn, som lever med skilte forældre. Tilgangen til temaerne veksler mellem aktiviteter, øvelser og samtale, som gør det trygt at snakke om de tanker og følelser , der kan være forbundet med det, at være barn efter en skilsmisse.

Børnegruppen er en mulighed for at tilbyde et frirum, hvor børnene i mødet med jævnaldrende kan føle sig genkendt ift. de tanker og følelser der fylder i bevidstheden, samt identificere sig med og lade sig inspirere af de mange forskellige måder der er, at forholde sig til sine forældres skilsmisse på, og de mange forskellige reaktioner der kan være. Det kan for mange børn øge trygheden og trivslen, at være en del af et fællesskab hvor oplevelsen kan være, at man ikke er helt alene i forhold til den situation og det vilkår, at ens forældre er skilt.

Praktisk information

Pris: 125 kr pr. gang – i alt 1000 kr.

Datoer og tidspunkt:

Gruppestarten og forløbet tilrettelægges ud fra, hvornår det er muligt at danne en gruppe ift. hvor mange børn der tilmeldes, samt de enkelte børns behov – så kontakt mig endelig, og lad dit barn komme på listen over tilmeldte børn. Du vil så høre nærmere, når gruppen er klar til opstart, samt hvilke dage og tidspunkt på dagen, der er gruppe.

Tilmelding: Du tilmelder dit barn ved at kontakte mig på 61270495 eller via mail ane@huset8.dk, hvor vi også aftaler at snakke nærmere om dit barns situation og behov.

Kontakt mig endelig hvis du har brug for at vide mere.

Til forældrene: Se evt. også “Forældrekursus – skilsmisse & samlivsbrud” eller “Forældrekursus – forældre i en sammenbragt familie”