Stress

Alle mennesker kan opleve perioder eller episoder i livet, der giver stress. Menneskers stresstolerance er forskellige, men fælles for os alle er, at stress er en belastningstilstand, og at længerevarende stress kan have stor indvirkning på ens liv, da det påvirker både krop og psyke negativt, og kan udvikle sig til belastningsreaktion.

Belastningerne kan være udefrakommende faktorer i tilværelsen, familielivet eller i forbindelse med arbejdet. Belastningerne kan også komme indefra i form af overkrav til sig selv. Belastningerne kan også være en sammenblanding af ydre og indre faktorer, hvor man ikke lever i overensstemmelse med egne værdier og behov i forhold til ydre fremtræden og livsførelse.

I terapien får du mulighed for at undersøge og afklare årsagerne til din stressbelastning. På denne måde kommer du tættere på nye handlemuligheder i forhold til de faktorer, der frembringer din stressbelastning, hvad enten det er ydre eller indre omstændigheder.

Ligesådan vil du få mulighed for at lære dig selv bedre at kende i forhold til dine tanker, følelser og kropslige reaktioner, så du på denne måde bliver bedre i stand til at stoppe op i tide ,og handle på det du mærker. Dette vil ligeledes støtte dig i at håndtere og forebygge stressbelastninger fremover.