Temadag & workshop

Vi står gerne for en hel -eller halv temadag, et fyraftensmøde eller et oplæg på fx et forældremøde.

I Huset8 er vi vant til at facilitere gruppeprocesser og bruger gerne en oplevelsesorienteret tilgang  på vores temadage. Vi tror på, at det man lære, bedre integreres, når man har sig selv med i processen.

Vi tager altid udgangspunkt i det praksisnære, koblet den teori der er på området -og inddrager gerne vores egne erfaringer.

Kontakt os gerne, så vi sammen kan tale om, hvad der passer ind i jeres kontekst.

Nedenstående, er eksempler på temadage og workshops:

  • Den gode samtale – relationsdannelse mellem lærer/elev
  • hvordan hjælper man de stille elever i klassen til at komme på banen.
  • Hvordan spotter man et barn/ung i mistrivsel.
  • Mentaliserende tilgange i pædagogikken og samtaler med børn
  • Narrative tilgange i pædagogikken og samtaler med børn
  • Konflikthåndtering i forhold til børn/unge
  • Børns udvikling af selvregulering i en neuroaffektiv forståelsesramme
  • Forældres betydning for barnets trivsel i klassefællesskabet

Pris afhænger af arrangementet.