Samtalegruppe for børn – trivselsgruppe

- ved Ane Mikkelsen

Mange børn viser tegn på ikke at trives helt, som de har brug for, og som man som forældre kunne ønske det. Der kan være mange grunde til, at et barns trivsel udfordres, og ligesådan er symptomerne forskellige.

Når et barn ikke trives optimalt kan det vise sig ved bl.a. søvnbesvær, ondt i maven eller hovedpine, humørsvingninger, indelukkethed eller udadregerende adfærd, faglige og/eller sociale vanskeligheder i skolen, fravær, ængstelighed, øget konflikter i familien og lignende.

Børnegruppen er for alle børn i alderen 8-13 år.

I børnegruppen kommer vi omkring de temaer der for børnene er relevante at få snakket om eller få viden omkring. Tilgangen til temaerne veksler mellem aktiviteter, øvelser og samtale, som er tryghedsskabende og derved giver mulighed for at tale om de tanker, følelser og oplevelser, der kan være forbundet med årsagerne til trivselsproblematikkerne.

Mange børn tror og oplever, at være det eneste barn i verden der har de tanker, følelser og oplevelser – det, at være en del af et børnefællesskab med jævnaldrende, som man kan identificere sig med og opleve sig genkendt af ift. de tanker og følelser man har, kan være medvirkende til en øget trivsel.

Praktisk information:

Pris: 125 kr pr. gang – i alt 1000 kr.

Datoer og tidspunkt: Gruppeopstart og forløbet tilrettelægges ud fra, hvornår det er muligt at danne en god gruppe, på baggrund af hvor mange børn der tilmeldes og hvad det enkelte barn har brug for. Kontakt mig derfor endelig, og lad dit barn komme på listen over tilmeldte børn. Du vil så høre fra mig, så snart der er mulighed for at starte gruppen op, samt nærmere info vedr. datoer og tidspunkt på dagen for gruppen.

Tilmelding: Du tilmelder dit barn ved at ringe til mig på 6127049 eller sende en mail til ane@huset8.dk, hvor vi også aftaler at snakke nærmere om dit barns situation og behov.

Kontakt mig endelig, hvis du har brug for at vide mere.

Se også: “Forælderaftener”, hvor der tages relevante temaer op, som måske giver mening for jer forældre, hvis barn/børn ikke trives helt, som I kunne ønske.