Udfordringer i en sammenbragt familie

Ønsket om, at den nye familie og det nye familieliv skal lykkes, fylder meget for mange forældre, der efter en skilsmisse og et samlivsbrud, danner en ny familie med sammenbragte børn.

Meget tyder på at det ikke er en nem opgave. Som forælder til sine egne børn og tidligere partner i et andet familieliv, tager man ofte værdier, regler og normer med ind i den nye familie. Her skal to kulturer mødes og finde en fælles vej, og nye idealer for måden at være familie på.

Der er ofte dine, mine og måske vores børn, samtidig med at børnene også har en anden biologisk forælder, som også har stor betydning i deres liv.. – og alt imens alt dette foregår, forsøger man også at opbygge det nye parforhold.

Dette er nogle af de typiske udfordringer, der kan vise sig, som mange oplever kan være vanskelige at mestre.

Individuel terapi:

I terapien får du mulighed for, at komme tættere på din egen proces i den nye familie – egne værdier og behov, din forældrerolle i den nye familie, både i forhold til dine egne og din partners børn, samt dit forhold til din partner som den anden forælder, og som kærlighedsrelation.

Par-terapi:

Det er også muligt at arbejde med samme eller lignende temaer i par-terapiforløb, hvor I i fællesskab undersøger værdierne og forældrerollerne, og får talt med hinanden om jeres og børnenes trivsel i den nye familie, herunder udfordringer og glæder.

Familiesamtaler:

Derudover kan lignende tilbydes som familiesamtaler, hvor børnene også deltager, og I sammen får mulighed for at tale om livet i jeres familie, og de udfordringer og glæder der må være.

Gruppeforløb for forældre:

Se under “Kursus for forældre i sammenbragte familier”, hvor der arbejdes med relevante temaer, som et gruppeforløb.

Gruppeforløb for børn:

Se under “Gruppeforløb til børn – skilsmisse”, hvor der i en børnegruppe berøres de temaer der er relevante for børn, hvis forældre er skilt, og hvor det for dem er et livsvilkår, at leve med skilsmisse – og hvor mange børn samtidig med skal forholde sig til en ny familie.